Ilmavoimien entiselle komentajalle sakkorangaistus palvelusrikoksesta ns. Lemmenjoki-jutussa

Julkaistu 29.6.2020

Korkein oikeus (KKO) on hovioikeuden tavoin tuominnut Ilmavoimien entisen komentajan kenraalimajuri Sampo Eskelisen 30 päiväsakon sakkorangaistukseen palvelusrikoksesta.

KKO:n mukaan Eskelinen oli Ilmavoimien komentajana toimiessaan syyllistynyt palvelusrikokseen jättämällä tahallaan huolehtimatta siitä, että Karjalan lennoston komentajaa koskevan rikosepäilyn johdosta käynnistetään viipymättä esitutkinta.

Useat henkilöt olivat Lemmenjoella 22.–24.9.2017 järjestetyn Puolustusvoimien vapaaehtoisen harjoituksen aikana tehneet havaintoja Karjalan lennoston komentajan esiintymisestä päihtyneenä sekä tämän epäasiallisesta kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä harjoitukseen osallistuneita henkilöitä kohtaan. Eskelinen oli tapahtuma-aikana lennoston komentajan kurinpitoesimies. Lain mukaan kurinpitoesimiehen tulee käynnistää viipymättä esitutkinta, jos hän on tullut tietoiseksi alaisensa tekemästä sotilasrikoksesta tai epäilee sotilasrikoksen tapahtuneen.

KKO:n mukaan Eskelinen oli viimeistään 29.9.2017 tullut tietoiseksi lennoston komentajan tekemäksi epäillystä sotilasrikoksesta ja hänen olisi viimeistään 3.10.2017 tullut huolehtia siitä, että asiassa toimitetaan esitutkinta. Eskelinen oli kuitenkin tehnyt tutkintapyynnön vasta 18.12.2017, eikä hän siten ollut viipymättä huolehtinut esitutkinnan toimittamisesta. KKO muutti palvelusrikoksen tekoajan alkavaksi 4.10.2017 ja sitä aikaisemmalta ajalta syyte hylättiin. Hovioikeudessa Eskelisen syyksi oli luettu palvelusrikos tekoajalla 29.9.–18.12.2017.

Asia käsiteltiin Eskelisen sotilasarvon vuoksi toisena oikeusasteena KKO:ssa. KKO toimitti asiassa suullisen käsittelyn.


Lisätiedot: Esittelijä Paula Jutila, p. 02956 40031, paula.jutila(at)oikeus.fi

Ratkaisu (R2019/571, 29.6.2020) on tilattavissa KKO:n kirjaamosta, p. 02956 40050,
korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |