Ennakkopäätökset

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat ennakkopäätökset

1.6.2020
Oikeudenkäyntiavustaja - Asianomistajan avustaminen
29.5.2020
Seksuaalirikos - Seksuaalinen ahdistelu - Seksuaalinen teko
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
28.5.2020
Ryöstörikos - Ryöstö - Törkeä ryöstö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuslajin valinta
18.5.2020
Pakkokeino - Yhteydenpidon rajoittaminen
15.5.2020
Työsopimus - Työpalkka
Kunnallinen viranhaltija - Liikkeen luovutus
12.5.2020
Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Osakassopimus
7.5.2020
Murha
Tappo
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
5.5.2020
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Koventamisperusteet
Todistelu - Näytön arviointi
17.4.2020
Puolustaja - Puolustajan palkkio
16.4.2020
Vainoaminen
Lainkonkurrenssi
15.4.2020
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen - Poliisi
Vapaudenriisto - Tuottamuksellinen vapaudenriisto
Pahoinpitely - Vammantuottamus
9.4.2020
Kiinteistöosakeyhtiö - Yhtiöjärjestys - Yhtiöjärjestyksen tulkinta - Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
 
Julkaistu 19.8.2019