Högs­ta dom­sto­len ut­ö­var den högs­ta doms­mak­ten i tvis­te- och brott­mål

Be­kan­ta dig med de se­nas­te pre­ju­di­ka­ten

Av­gö­ran­den av högs­ta dom­sto­len hit­tar du i Finlex

Finlex

Bluffmeddelanden i omlopp

Bluff-sms där avsändarens adress är ”oikeus.fi” har skickats i rättsväsendets namn. Länken i meddelandet ska inte öppnas och meddelandet kan raderas. Ärendet har rapporterats vidare.