Framsida » Aktuellt

Aktuellt

Högsta domstolen publicerar meddelanden i sådana ärenden som beräknas uppväcka allmänt intresse eller som har särskild rättslig eller samhällelig betydelse.

I sektionen Aktuellt hittar du även information om lediga tjänster, tal och statistik.

Via länken på sidans övre del får du tillgång till prejudikat och utlåtanden, vilka lagras på sina egna Prejudikat - och Utlåtanden -registersidor.

 
Publicerad 19.1.2017