Justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski på förslag till ett visstidstjänsteförhållande som ledamot

Publicerad 28.6.2019

Högsta domstolen (HD) föreslår att ledamoten i högsta förvaltningsdomstolen (HFD), justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski utses att sköta en tjänst som ledamot i HD under tiden 1.9.2019–31.8.2022.

Behovet av att sköta tjänsten i ett tjänsteförhållande för viss tid beror på att justitierådet Tuula Pynnä har beviljats tjänstledighet. Pynnä har tidigare i år utsetts till domare vid EU-tribunalen för ett treårigt mandat med början den 1 september 2019.

Guimaraes-Purokoski har skött sin nuvarande tjänst som ledamot i HFD sedan 2010. Tidigare har hon arbetat flera år som lagstiftningsråd vid utrikesministeriets rättsavdelning, enheten för EU-domstolsärenden. Först vikarierade hon chefen för enheten och Finlands statsombud, därefter var hon i tre år chef för enheten, direktör för EU-domstolsärenden och Finlands statsombud.

Före det har Guimaraes-Purokoski arbetat i olika tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet samt som nationell expert vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och energi. Till utbildningen är hon juris doktor.

Justitieministeriet kommer att föredra ärendet som gäller tillsättande av tjänsten vid statsrådets allmänna sammanträde. Utnämningsbeslutet fattas av republikens president.

Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi