Hovrättsrådet Timo Ojala blir ny ledamot i högsta domstolen

Publicerad 5.7.2019

Republikens president har fredagen den 5 juli 2019 utnämnt hovrättsrådet, justitie licentiat Timo Ojala till en tjänst som ledamot i högsta domstolen från och med den 1 september 2019.

Ojala har en lång erfarenhet av olika domstolsuppgifter. Han övergår till högsta domstolen från Helsingfors hovrätt, där han har varit hovrättsråd i nästan sju år och de senaste 3,5 åren också avdelningschef.

Tidigare har Ojala varit föredragande i hovrätten och HD samt militärjurist vid Försvarsmakten.

Ojala har varit ordförande och medlem i flertalet olika arbetsgrupper vid justitieministeriet och försvarsministeriet. Han är ordförande för idrottens rättsskyddsnämnd och vice ordförande för trafikskadenämnden.

Den tjänst som ska tillsättas blir ledig den 1 september 2019 när justitierådet Tatu Leppänen blir HD:s president.


Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi

Till början av sidan |