Justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski blir ledamot för viss tid i högsta domstolen

Publicerad 9.8.2019

Republikens president har fredagen den 9 augusti 2019 utnämnt ledamoten i högsta förvaltningsdomstolen (HFD), justitierådet Alice Guimaraes-Purokoski att sköta en tjänst som ledamot i högsta domstolen (HD) i ett tjänsteförhållande för viss tid från den 1 september 2019 till den 31 augusti 2022.

Guimaraes-Purokoski övergår till HD för att sköta den tjänst som ledamot i HD som blir ledig när justitierådet Tuula Pynnä blir tjänstledig. Justitierådet Pynnä påbörjar i sin tur sin treåriga mandatperiod som domare i EU-tribunalen i början av september.

Guimaraes-Purokoski har skött sin nuvarande tjänst som ledamot i HFD sedan 2010. Tidigare har hon arbetat flera år som lagstiftningsråd vid utrikesministeriets rättsavdelning, enheten för EU-domstolsärenden. Först vikarierade hon chefen för enheten och Finlands statsombud, därefter var hon i tre år chef för enheten, direktör för EU-domstolsärenden och Finlands statsombud.

Dessutom har Guimaraes-Purokoski arbetat i olika tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet samt som nationell expert vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och energi. Till utbildningen är hon juris doktor.


Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi

Till början av sidan |