Inga besvärstillstånd i ärendet som gällde Vandas förre stadsdirektör

Publicerad 10.9.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit alla ansökningar om besvärstillstånd i mutbrottsärendet som gällde bland annat Jukka Peltomäkis förfarande när han var biträdande stadsdirektör med ansvar för markanvändningen och miljöväsendet i Vanda stad.

Besvärstillstånd söktes av åklagarna, Peltomäki och Peltomäkis försvarare. Eftersom ansökningarna om besvärstillstånd avslogs, står hovrättens dom fast.

Hovrätten hade ansett att Peltomäki gjort sig skyldig till mutförseelse, för vilken han dömdes till böter. Hovrätten hade också sänkt den förverkandepåföljd som tingsrätten dömt ut. I tingsrätten hade Peltomäki dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff för grovt tagande av muta.


Mer information: Föredragande Kaisa Kuparinen, tfn 02956 40028, kaisa.kuparinen(at)oikeus.fi

Avgörandets diarienummer i HD: R2019/356

Till början av sidan |