Avslag på ansökan om besvärstillstånd i fråga om privata parkeringsövervakningsavgifter

Publicerad 1.10.2019

Högsta domstolen (HD) avslog ansökan om besvärstillstånd i ett ärende där svaranden hade dömts att betala övervakningsavgifter till ett privat parkeringsövervakningsföretag. Hovrättens dom står alltså fast.

Helsingfors hovrätt hade dömt svaranden att betala parkeringsövervakningsavgifter på sammanlagt 11 040 euro jämte dröjsmålsräntor till ett bolag som bedriver privat parkeringsövervakning. Det belopp som dömts ut bestod av 184 avgifter, som grundade sig på parkering i strid med avtalsvillkoren under tiden 1.4.2016–4.1.2017.


Mer information: Föredragande Sanna Holkeri, tfn 02956 40014, sanna.holkeri(at)oikeus.fi

Avgörandets diarienummer i HD: S2019/320

Till början av sidan |