Inga besvärstillstånd beviljades i brottmålet som gällde Nokian Renkaat Oyj:s företagshemligheter

Publicerad 5.11.2019

Högsta domstolen har avslagit ansökningarna om besvärstillstånd från åklagaren och totalt fyra svarande som i hovrätten dömdes till straff i brottmålet som gällde Nokian Renkaat Oyj:s tidigare anställdas utnyttjande av bolagets företagshemligheter. Hovrättens dom står således fast.

Svarande i ärendet var ursprungligen tio tidigare anställda hos Nokian Renkaat Oyj som i tingsrätten hade dömts för brott i anslutning till röjande och användning av företagshemlighet. Merparten av svarandena dömdes till villkorliga fängelsestraff och två svarande till bötesstraff. Dessutom dömde tingsrätten 537 500 euro förverkade till staten som vinning av brott. Hovrätten hade inte ändrat tingsrättens dom vad gäller brottsbeteckningarna, men hade delvis bedömt förfarandet på ett annat sätt än tingsrätten och sänkt en del av de straff som dömts ut. Hovrätten ansåg att den vinning av brott som skulle dömas förverkad till staten var 556 800 euro.

Ändringssökande i högsta domstolen var åklagaren och fyra svarande. Åklagarens ansökan gällde förverkandet av vinningen av brott och en svarande krävde att åtalen skulle förkastas. Tre svarandes ansökningar om ändring gäller skyldigheten att ersätta rättegångskostnaderna.


Ärendets diarienummer i HD: R2019/644

Mer information: Föredragande Heikki Kemppinen, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi, tfn 02956 40062

Till början av sidan |