HD beviljade partiella besvärstillstånd i det s.k. tunnfallet som gäller grovt narkotikabrott

Publicerad 4.12.2019

Högsta domstolen (HD) har beviljat Seija Kortekallio-Lampi samt åklagaren partiella besvärstillstånd i det s.k. tunnfallet som hänför sig till smuggling av hasch. Jari Aarnios, Mari Romanos och Keijo Vilhunens ansökningar om besvärstillstånd avslogs, så för deras del står hovrättens dom fast.

Kortekallio-Lampis besvärstillstånd gäller frågan om hon som Romanos medbrottsling har gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott genom det förfarande som hovrätten ansett vara klarlagt och samtidigt också frågan om påförande av straff. Hennes ansökan om besvärstillstånd avslogs till övriga delar.

Helsingfors hovrätt hade i juni 2019 dömt Kortekallio-Lampi för grovt narkotikabrott begånget tillsammans med Romano samt för ett annat narkotikabrott som hon begått ensam till ett gemensamt ovillkorligt fängelsestraff i sammanlagt två år.

Det besvärstillstånd som beviljades åklagaren gäller Aarnios tidigare underlydande Mikael Runebergs straff och avsättning. Hovrätten hade dömt Runeberg till bötesstraff för tjänstebrott samt avslagit åklagarens yrkande på avsättning.

Eftersom Aarnios, Romanos ja Vilhunens ansökningar om besvärstillstånd avslogs är hovrättens dom slutgiltig för deras del.

Hovrätten hade ansett att Aarnio, som varit chef för narkotikabrottsenheten vid Helsingfors polisinrättning, gjort sig skyldig till fem fall av grovt narkotikabrott samt grov bevisförvanskning, övergrepp i rättssak och flertalet tjänstebrott, och dömde Aarnio till 10 års fängelse.

Hovrätten hade ansett att Vilhunen tillsammans med Aarnio hade gjort sig skyldig till två fall av grovt narkotikabrott, för vilka han likaså dömdes till 10 års fängelse.

I hovrätten tillräknades Romano narkotikabrott, av vilka en del var grova, och hon dömdes till ovillkorligt fängelse i tre år.


Mer information: Föredragande Essi Kinnunen, tfn 02956 40069, essi.kinnunen(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD: R2019/650

Till början av sidan |