Poliser dömdes för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och vållande av personskada

Publicerad 15.4.2020

Högsta domstolen (HD) har dömt två poliser från östra Finland till bötesstraff på 35 respektive 30 dagsböter för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Högsta domstolen fastställde delvis hovrättens avgörande.

Enligt HD hade poliserna gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet genom att i samband med säkerhetsvisitationen när den man som var målsägande i målet togs i förvar fälla honom till marken utan någon sådan grund för användning av maktmedel som anges i polislagen. I samband med detta gick mannens höft ur led. Poliserna försummade sin skyldighet att skaffa mannen läkarhjälp.

HD ansåg att poliserna också gjort sig skyldiga till vållande av personskada vid sidan av att de brutit mot tjänsteplikten.

Enligt HD:s avgörande hade den ena polisen dessutom gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt genom att använda osakligt språk när han tilltalade en utomstående i samband med gripandet.

HD förkastade åtalen för brott mot tjänsteplikt och frihetsberövande till den del som det hade påståtts att polismännen hade gripit målsäganden utan någon lagbaserad grund. Utifrån den utredning som presenterats i ärendet ansåg HD att det var möjligt att målsäganden före gripandet hade upprätt aggressivt mot polispatrullen och under transporten slagit och sparkat på konstruktioner i polisbilen.


Ytterligare upplysningar: Föredragande Jukka Loiva, tfn 02956 40735, jukka.loiva(at)oikeus.fi

Avgörandet (R2018/120, 15.4.2020, på finska) kan beställas från HD:s registratorskontor,
tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Till början av sidan |