Inget besvärstillstånd i fråga om knivhuggningen på Vamia

Publicerad 23.6.2020

Högsta domstolen (HD) beviljande inte besvärstillstånd i ärendet där en man hösten 2018 på yrkesläroanstalten Vamia i Vasa först hade slagit sin tidigare maka med knytnäven i ansiktet och därefter huggit mot henne sju gånger med kniv i överkroppen och nacken. Hovrättens dom står således fast.

Österbottens tingsrätt hade ansett att mannen gjort sig skyldig till dråpförsök och dömt honom till ett fängelsestraff på fem år och sex månader samt att betala skadestånd till målsäganden.

I Vasa hovrätt ansågs mannen ha gjort sig skyldig till mordförsök, eftersom gärningen hade begåtts med berått mod och gärningen även bedömd som en helhet var grov. Straffet höjdes till åtta års fängelse och även skadeståndet höjdes.


Ytterligare upplysningar: Föredragande Elina Elo, tfn 029 56 40055, elina.elo(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD: R2020/235

Till början av sidan |