Muntliga förhandlingar

Muntliga förhandlingar är i allmänhet offentliga och de hålls i rättssalen i högsta domstolen på adressen Norra esplanaden 3, tredje våningen.

I rättssalen finns det plats för ungefär 20 personer i publiken. Stora publikgrupper ombedes ta kontakt med Högsta domstolens kontrollrum (tfn 02956 40004) i god tid före den muntliga förhandlingen. Om platsen för den muntliga förhandlingen är någon annanstans än i Högsta domstolen, meddelas det skilt om saken.

Ungefär en vecka före förhandlingen sparas information om den muntliga förhandlingen på dessa sidor. Av denna information framgår även om förhandlingen inte är öppen för allmänheten. Det är även möjligt att man blir tvungen att ändra tidpunkten för förhandlingarna.

Muntliga förhandlingar har för det mesta hållits på finska. Språket vid förhandlingarna vid domstolen beror på målets handläggsspråk, som kan vara finska eller svenska. För att se listan med muntliga förhandlingar, besök även sidan Suulliset käsittelyt.

26.1.2017 kl 10.00 - Målet R2016/685 som gäller tagande och givande av muta m.m. Ändringssökanden är statsåklagare, JB och LV motparter. Handläggningsspråket är svenska.


 
Publicerad 17.12.2018