HD och HFD: Den starka rättsstaten bär genom krisen

Det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat i hela världen ger oundvikligen upphov till negativa följder som syns också i domstolarnas verksamhet. Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens presidenter betonar emellertid att i Finland kan man lita på domstolarna och här fungerar rättsstaten oberoende av undantagsförhållandena.

Publicerad 14.4.2020