Statistik

Högsta domstolen publicerar varje år statistiker, som innehåller bland annat antalet inkomna och avgjorda ärenden, beviljade besvärstillstånd och publicerade avgöranden från de senaste tio åren.

Statistik för perioden 2007-2016 finns nedan. Klicka på bilden för större format. För att få senare statistik på svenska kontakta vänligen HD:s kommunikationstjänster: viestinta.kko(at)oikeus.fi, 02956 40052 eller se Årsberättelse 2018 .Statistik 2007-2016
Besvärstillstånd, publicerade avgöranden och muntliga förhandlingar
Inkomna, avgjorda och anhängiga ärenden
Inkomna ärenden
Från hovrätterna till högsta domstolen inkomna ärenden
Inkomna ansökningar om besvärstillstånd
Beviljade besvärstillstånd
Handläggningstider i högsta domstolen
Årsverken i högsta domstolen
 
Publicerad 15.1.2020