Statistik

Högsta domstolen publicerar varje år statistiker, som innehåller bland annat antalet inkomna och avgjorda ärenden, beviljade besvärstillstånd och publicerade avgöranden från de senaste tio åren.

Statistik för perioden 2010–2019 finns nedan. Klicka på bilden för större format.Statistik 2010–2019
Besvärstillstånd, publicerade avgöranden och muntliga förhandlingar
Inkomna, avgjorda och anhängiga ärenden
Inkomna ärenden
Från hovrätterna till högsta domstolen inkomna ärenden
Inkomna ansökningar om besvärstillstånd
Beviljade besvärstillstånd
Handläggningstider i högsta domstolen
Årsverken i högsta domstolen
 
Publicerad 3.4.2020
Till början av sidan |