Tillgänglighet

Vi eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda tillgängliga utrymmen åt dem som sköter sina ärenden och besöker våra utrymmen. Tillgängligheten begränsas tyvärr av att utrymmena består av två historiska byggnader som förenas av en nybyggnad. Utrymmena finns i olika våningar till vilka man kommer endera via trappor eller med hiss.

Rättssalen för muntliga förhandlingar och andra lokaler för allmänheten finns i byggnaden på Norra esplanaden. Storleken på hissen i den byggnaden är 1100 x 1400 mm och den fria bredden på dörröppningen är 765 mm.

Kontakta vår kommunikationsavdelning för mer information om våra utrymmen, tfn 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi.

 
Publicerad 27.2.2020