Framsida » Till ändringssökanden

Till ändringssökanden

På dessa sidor ges grundläggande information om hur fullföljdsskriften ska upprättas och hur ärenden behandlas i högsta domstolen.

Närmare bestämmelser om överklagande till högsta domstolen ingår i 30, 30 a och 31 kap. i rättegångsbalken.

 
Publicerad 20.8.2014