Ärendets behandlingsfaser

Vidstående schemat framställer förfarandet vid ändringssökande i högsta domstolen. Övre bilden presenterar behandlingen i besvärstillstånds- och besvärsärenden. I nedre bilden beskrivs behandlingen i extraordinärt ändringssökande.

-

 
Publicerad 2.1.2019