Korkein oikeus

Kun valituslupajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 1980 alussa, korkeimmasta oikeudesta tuli ennakkopäätöstuomioistuin ja hovioikeuksista tuli lähes kaikkien oikeusriitojen ylin oikeusaste.

Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.


 
Julkaistu 11.12.2018