Hovrättsrådet Timo Ojala föreslås bli utnämnd till tjänsten som ledamot

Publicerad 14.6.2019

Högsta domstolen (HD) föreslår att hovrättsrådet, vicehäradshövding Timo Ojala utnämns till den tjänst som ledamot som blir ledig den 1 september 2019.

Ojala har skött olika domstolsuppgifter i nästan tjugo års tid. För närvarande sköter han för sjunde året en tjänst som hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt, och de senaste dryga tre åren har han också varit avdelningschef.

Tidigare har Ojala varit bland annat föredragande i hovrätten och HD samt militärjurist vid Försvarsmakten.

Ojala har varit ordförande och medlem i flertalet olika arbetsgrupper vid justitieministeriet och försvarsministeriet. Han är ordförande för idrottens rättsskyddsnämnd och vice ordförande för trafikskadenämnden. Till utbildningen är han juris licentiat.

Justitieministeriet kommer att föredra ärendet som gäller tillsättandet av tjänsten vid statsrådets allmänna sammanträde. Utnämningsbeslutet fattas av republikens president.

Den tjänst som ska tillsättas blir ledig den 1 september 2019 när justitierådet Tatu Leppänen blir HD:s president.

Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi