Besvärstillstånd meddelades inte i brottmålet som hänförde sig till händelserna i Finno båthamn i Esbo

Publicerad 26.6.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit ansökan om besvärstillstånd av en områdesarbetsledare som arbetat i Finno båthamn i ett ärende som hänförde sig till meningsskiljaktigheter mellan områdesarbetsledaren och en båtföretagare samt till områdesarbetsledarens förfarande i Finno båthamn.

Även ansökan om besvärstillstånd som gällde skyldigheten att ersätta rättegångskostnaderna för den friluftschef som varit områdesarbetsledarens chef avslogs. Helsingfors hovrätts dom står således fast.

Hovrätten hade i januari 2019 dömt områdesarbetsledaren till ett bötesstraff för olaga hot och tagande av muta. Åtalen mot friluftschefen hade förkastats redan tidigare i tingsrätten.

Mer information: Föredragande Paula Jutila, tfn 02956 40031, paula.jutila(at)oikeus.fi

Avgörandets diarienummer i HD: R2019/246

Till början av sidan |