Upprättande av fullföljdsskriften

På dessa sidor ges grundläggande information om hur fullföljdsskriften ska upprättas och hur ärenden behandlas i högsta domstolen.

En annan sökande än en myndighet ska i högsta domstolen anlita rättegångsombud eller rättegångsbiträde i ärenden som gäller klagan på grund av domvilla eller återbrytande av laga kraft vunnen dom.

Även i övrigt rekommenderas att man i högsta domstolen anlitar ett rättegångsombud eller -biträde.

I högsta domstolen, liksom i övriga allmänna domstolar, får såsom rättegångsombud eller rättegångsbiträde i regel anlitas en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

 
Publicerad 18.12.2018